II Jornada Internacional 2010

Triptic Jornada 2010 a

Triptic Jornada 2010 b

PROGRAMA DE LA JORNADA 2010 

9h.          Recepció i lliurament de material
Psicomotricista. Italia.
Treballs amb titelles: amb adults a la presó i amb nens a l'hospital de Parma
10h.30’    Torn obert de paraules 
11h.          Descans
Filósof i antropóleg cultural, secretari de la FIMS  (Federació Mundial de Marioneta i Salut). Director del Centre de teatre de titelles Arrivano del Mare de Cervia. Italia.
Els titelles de guant: una eina educativa i terapèutica
12h.30’  Torn obert de paraules

13h. Presentació de experiències i materials
Aprenentatges realitzats amb titelles a les escoles de Catalunya.
15,30 h. Grup de treball de l'ICE de l'UB
__________________________________________________________

Lloc
Palau de les Heures
Campus Mundet. Universitat de Barcelona
Passeig de la Vall d’Hebron, 171. Barcelona
Metro: (L3, parada Mundet)

Organitza
ICE de la Universitat de Barcelona

Comissió organitzadora
Blanca Barredo Gutiérrez
Antoni Giner Tarrida
Teia Martínez Moner

Comitè Científic
Cristina Bertran Martínez
Teia M. Moner
Urgell Obiols Pubill
Ruth Revaliente García
Anna Teixidó Llauradó
Marta Torrico Santaren

Han col·laborat
Grup de Treball de l’ICE de l’UB
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya