dijous, 15 de juliol de 2010

Potenciem la creativitat i la autonomia

II Jornada Internacional Educació i Titelles 2010
Potenciem la creativitat i la autonomia. 
Norbert Froufe i Aaró BlayaUnitat didáctica
EL CIRC D’ALEXANDRE CALDER 
Nivell: 6è de Primària.
Àrea: Llenguatge verbal i escrit, Educació Física, Visual i Plàstica. 

CARACTERÍSTIQUES DELS ALUMNES 
L’experiència s’ha dut a terme amb els nens i nenes dels dos cursos de sisè del CEIP Palau de Palau-solità i Plegamans.

OBJECTIUS GENERALS
Competència comunicativa i audiovisual
·      Adequar el llenguatge a la situación comunicativa.
·      Produir textos orals adaptant l’entonació, el to de veu i el gest al context comunicatiu.
·      Compondre textos escrits ajustats a la necessitat comunicativa.
·      Aplicar la reflexió en l’escriptura de textos (pensar, escriure, revisar)
·      Utilitzar objectes i materials com a instrument d’expressió I comunicació.
Competència artistica i cultural
·      Utilitzar Internet per obtenir informació sobre l’obra d’Alexandre Calder.
·      Experimentar les  possibilitats expressives del cos, del so, de la llum i dels objectes.
·      Apreciar les característiques formals i materials dels objectes.
·      Reconèixer la relació de la música amb les emocions.
·      Valorar i respectar el fet artístic propi i dels altres.
·      Aprendre a crear i interpretar un espectacle de circ en miniatura.

Àrea d’Educació Física

·      Desenvolupar habilitats motrius.
·      Ejecutar moviments complexes amb segments corporals no habituals.
·      Adequar les postures a les necessitats de comunicació.

Competencia aprendre a aprendre

·      Planificar el treball en equip i tenir consciència de les competències individuals asociades
·      Valoració individual i col·lectiva del treball des del punt de vista del treball en grup de la llengua oral, escrita i el punt de vista motriz

OBJECTIUS ESPECÍFICS

·      Desenvolupar el sentit artístic.
·      Treballar l’expressió oral i escrita de manera interdependent.
·      Fomentar les destresses necessàries pel treball en equip.
·      Estimular el respecte i el sentit crític.

Cap comentari:

Publica un comentari