dijous, 5 de febrer de 2009

Treballem el reciclatge amb alumnes amb baixa visió

TREBALLEM EL RECICLATGE AMB ALUMNES AMB BAIXA VISIÓ.
Grup de treball de l'ICE de l'UB (2007-2008)

 Nivell: Educació Infantil. P-5
Àrea: Descoberta d l’entorn
Adaptació del tradicional joc de l’oca 


Característiques de l’alumne

  • Alumne amb agudesa visual de 0,3 (de lluny)
  • Patologia congènita i estable (no degenerativa)
  • Disposa de correcció òptica (astigmatisme)
  • Camp visual total, sense reducció (+-180º)
  • No té problemes cromàtics. Bona percepció del color
  • Atès a l’equip d’integració des d’educació infantil (P-3)
  • Treball de prop: sense problemes (sense valoració)

Objectius 

  • Ser respectuós amb el medi ambient.
  • Aprendre a classificar les deixalles reciclables.
  • Comprendre les normes d’un joc.
  • Ser capaç de respectar les normes d’un joc.
  • Aconseguir que els alumnes es relacionin entre ells i creïn un ambient de respecte i comprensió mutu.
  • Diferenciar i identificar els materials de reciclatge aprofitant les restes de visió i amb ajut del tacte.
  • Aprendre a relacionar els colors amb els materials de reciclatge: vidre, paper i plàstic
  • Aprendre la numeració fins el 24
  • Saber esperar el torn
  • Saber perdre i guanyar
  • Poder expressar els sentiments que sorgeixen al voltant del joc d' una manera correcta 

Metodologia

El mestre explica amb un peix titella un conte introductori al joc. Desprès el peix titella explica les normes del joc. El mestre és el que dirigeix el joc, en el que hi participen dos jugadors.

Temporització

30 minuts d’activitat

Avaluació

Mitjançant una graella d’observació.

Material

   • Taulell de joc
   • Objectes per reciclar
   • Dau
   • 2 titelles
   • 2 fitxes-lletra
   • 2 cistelles
   • Instruccions del joc
   • 3 containers per reciclar
   • Bossa per guardar el joc

Explicació de l’activitat

   1. Poden jugar, de forma simultània, un màxim de 2 persones o 2 equips.
   2. Després de tirar el dau tots els jugadors, comença qui hagi obtingut la xifra més alta.
   3. En el seu torn cada jugador tira el dau que l’indica el número de caselles que ha d’avançar.
   4. Les caselles estan numerades de l’1 al 24.
   5. Quan es caigui a les caselles que hi ha un objecte per reciclar, s’ha de portar als containers de reciclatge. Si es col·loca correctament, el jugador pot continuar jugant, si no, passa el torn al següent jugador.
   6. Quan es caigui a les caselles que hi hagi un dibuix, s’haurà de seguir les instruccions del mateix.
   7. El primer jugador que arribi, amb el número exacte, al final, és el guanyador del joc. 
Caselles amb dibuix (explicació): 
LA BARCA: en les caselles 4 i 9 hi ha barques. Al caure en una d’elles es pot avançar o retrocedir fins la casella que hi ha l’altra barca.
EL PEIX: en les caselles 6, 9, 18 i 24 estan dibuixatsels peixos. Quan es cau en una d’aquestes caselles es pot avançar fins la casella que hi ha un peix i tornar a tirar.
EL REMOLÍ: en la casella 22 està dibuixat un remolí, a l’arribar a aquesta casella s’està obligat a retrocedir a la casella 1.
L’HAM: en la casella 15 està dibuixat un ham; caure en aquesta casellasignifica quedar-se dos torns sense jugar.
CASCADA: en les caselles 8 i 20 hi ha una cascada, si es cau a la casella 8 s’ha d’anar a la 20 i si es cau a la casella 20 s’ha d’anar a la 8.
.

GRAELLA D’ AVALUACIÓ : “JOC DEL RECICLATGE” .


OBJECTIUS
A (assolit)
NA (no assolit)
EP (en procés)


Relacionar els colors amb els materials de reciclatge: vidre, paper i plàstic

Comprendre les normes d’un joc

Respectar les normes d’un joc

Diferenciar i identificar els materials de reciclatge

Aprendre la numeració fins el 24

Saber esperar el torn

Saber perdre i guanyar

Expressar sentiments d’una manera correcta 

INSTRUCCIONS DEL JOC DEL RECICLATGE

   1. Poden jugar, de forma simultània, un màxim de 2 persones o 2 equips.
   2. Després de tirar el dau tots els jugadors, comença qui hagi obtingut la xifra més alta.
   3. En el seu torn cada jugador tira el dau que l’indica el número de caselles que ha d’avançar.
   4. Les caselles estan numerades de l’1 al 24.
   5. Quan es caigui a les caselles que hi ha un objecte per reciclar, s’ha de portar als containers de reciclatge. Si es col·loca correctament, el jugador pot continuar jugant, si no, passa el torn al següent jugador.
   6. Quan es caigui a les caselles que hi hagi un dibuix, s’haurà de seguir les instruccions del mateix.
   7. El primer jugador que arribi, amb el número exacte, al final, és el guanyador del joc. 
Caselles amb dibuix: 
LA BARCA: en les caselles 4 i 9 hi ha barques. Al caure en una d’elles es pot avançar o retrocedir fins la casella que hi ha l’altra barca. 
EL REMOLÍ: en la casella 22 està dibuixat un remolí, a l’ arribar a aquesta casella s’està obligat a retrocedir a la casella 1. 
L’HAM: en la casella 15 està dibuixat un ham; caure en aquesta casellasignifica quedar-se dos torns sense jugar. 
CASCADA: en les caselles 8 i 20 hi ha una cascada, si es cau a la casella 8 s’ha d’anar a la 20 i si es cau a la casella 20 s’ha d’anar a la 8. 
EL PEIX: en les caselles 6, 9, 18 i 24 estan dibuixatsels peixos. Quan es cau en una d’aquestes caselles es pot avançar fins la casella que hi ha un peix i tornar a tirar.

dimecres, 4 de febrer de 2009

Treballem la bona alimentació

TREBALLEM LA BONA ALIMENTACIÓ. Grup de treball de l'ICE de l'UB (2007-2008)

 CONTE: “QUINA GANA QUE TINC!”
Nivell: Educació Infantil: P-4
Característiques de l’alumne Alumne amb Síndrome de Down
Lloc on es realitza l’activitat Aula d’Educació Especial
Participants Alumne i Mestra/e d’Educació Especial
Hàbit que es treballa La bona alimentació


 

 

Objectius

 • Aconseguir diferenciar alguns aliments més saludables dels altres.
 • Percebre l’ombra pròpia i la produïda per objectes i la pròpia persona interposats a la llum, davant la pantalla o amb llum solar adequada.
 • Diferenciar entre objecte i ombra: l’objecte es pot agafar –té volum- l’ombra és plana.
 • Reconèixer els diferents personatges que formen part de l’obra.
 • Respectar el material i utilitzar-lo seguint les pautes d’ús donades prèviament.
 • Treballar el vocabulari bàsic del conte
 • Gaudir de l’activitat.

Metodologia

Partim de la idea que l’organització i l’enfocament de les àrees tenen un caràcter global i integrador. Per aquest motiu, per tal que el alumne sigui capaç de posar en escena els personatges del conte, es començarà a treballar l’hàbit a partir de l’experimentació directa (descobriment de la pròpia ombra projectada a la pantalla i de diferents objectes a partir d’activitats lúdiques) i posteriorment s’introduirà l’hàbit de tenir una bona alimentació, explicant un conte i presentant els seus personatges.

Temporització 

Una hora setmanal durant el darrer trimestre de curs.

Avaluació 

Mitjançant una graella d’observació.

Material 

- Paper i colors, diversos objectes, paper transparent, llum, pantalla d’ombres, tisores, cinta adhesiva, ordinador, escàner. 

Explicació de l’activitat 

 • Es fa un treball previ amb les ombres i la llum:
 • S’experimenten moviments lliures suggerits pel descobriment de l’ombra pròpia projectada a la pantalla.
 • Es fan exercicis per endevinar mitjançant l’ombra les parts del cos, objectes...
 • Descobriment dels cossos opacs i dels cossos transparents.
 • Explicació del conte per part del mestre.
 • Es dibuixen els personatges (opcional), o s’utilitzen els que estan fets.
 • S’escanegen els dibuixos, s’imprimeixen i es plastifiquen (ho realitza el mestre).
 • Es munten les ombres.
 • Posteriorment s’assaja el conte amb ajut del mestre i es fa una representació. HI ha l’opció de que estigui gravat.
El mestre anteriorment ha muntat una pantalla d’ombres amb una llum darrere

GRAELLA D’ AVALUACIÓ : “TREBALLEM LA BONA ALIMENTACIÓ”OBJECTIUS
A (assolit)
NA (no assolit)
EP (en procés)
Aconseguir diferenciar alguns aliments més saludables dels altres


Diferenciar entre objecte i ombra


Respectar el material


Utilitzar el material seguint les pautes donades


Reconèixer els personatges de l’obra


Conèixer el vocabulari bàsic del conte
dimarts, 3 de febrer de 2009

En Pau va la mercat, Intervenció logopèdica amb titelles

3. EN PAU VA AL MERCAT

INTERVENCIÓ LOGOPÈDICA AMB TITELLES 

Cristina Bertran

Destinataris: 3 infants entre 8 i 10 anys amb autisme i psicosi.
Característiques del grup
 • Comprensió: comprensió d’ordres poc complexes
 • Expressió: omissió d’elements dins l’oració
 • Ús: necessiten consignes d’actuació, imiten accions dels altres
Necessitat principal en àmbit logopèdic: Facilitar, promoure, millorar i potenciar la comunicació i relació.Objectius generals:

 • Afavorir la comunicació mitjançant l’ús del titella.

Objectius concrets:

 • Utilitzar el llenguatge per a fer demandes
 • Aprendre a respectar els torns de paraula
 • Demanar i mostrar coses
 • Desenvolupar activitats comunicatives socials
 • Habituar-se a escoltar, mirar als companys en situacions comunicatives i mostrar interès
 • Fomentar la independència per a les activitats més quotidianes.

Descripció de l’activitat

 • Temàtica: Anar a comprar
 • Conte representat per 3 titelles on cada un serveix per escenificar els objectius proposats
  • Titella venedor
  • Titella comprador
  • Titella mare
 • Cada infant assoleix el rol d’un titella que anirà rotant al llarg de cada sessió 

Metodologia de l’activitat

 • Introducció de l’activitat
 • Representació del conte amb els titelles per part de l’adult
 • Preguntes als infants per comprovar si s’ha entès el conte: feedback
 • Segona representació del conte amb els titelles per part de l’adult
 • anipulació dels titelles i del material per part dels infants

Realització de l’activitat

 • Els alumnes: bona acollida, actius i amb ganes de manipular els titelles
 • Esforç i motivació per reproduir el rol assignat

Propostes:

 • Introducció de nous aprenentatges partint d’aquest centre d’interès 

 

dilluns, 2 de febrer de 2009

La Cigala i la Formiga

LA CIGALA I LA FORMIGA 
Teia Moner
Nivell: 3r Primària
Àrea: Llenguatge verbal i escrit. Educació Física. Coneixement del Medi Natural. Coneixement del Medi Social i Cultural. 

CARACTERÍSTIQUES DELS ALUMNES
E.: Síndrome d’Asperger lleu.
V.: Tetraparèsia espàstica lleu, amb alteracions i desordres motors degut a una lesió fa 4 anys.
A.: Dèficit d’atenció. Dificultats d’aprenentatge. Trastorn lectoescriptura.
Problemes emocionals (autoestima baixa).
D.: Dificultats d’aprenentatge, problemes de parla i comunicació. OBJECTIUS GENERALS

Competència comunicativa i audiovisual
 • Expressar emocions i sentiments utilitzant recursos verbals.
 • Utilitzar objectes i materials com a instrument d’expressió i comunicació.
 • Produir textos orals utilitzant els recursos adequats.
 • Llegir i comprendre relats.
 • Compartir i reconstruir històries.
 • Llegir conjuntament i amb guia per aprofundir en el sentit del text.
 • Prestar atenció en el to de veu, la pronunciació i l’entonació.
 • Fer interpretacions personals dels textos.
Competència artística i cultural
 • Aprendre a dramatitzar un conte.
 • Aprendre a interpretar i crear un personatge.
 • Explorar, conèixer i experimentar les possibilitats que ofereix la veu i el cos.
 • Valorar i respectar el fet artístic propi i dels altres.
 • Identificar la diversitat de materials i de qualitats.
 • Conèixer la vida i la obra d’autors literaris
Competència aprendre a aprendre
 • Tenir consciència de les capacitats d’aprenentatge, atenció, concentració, memòria, comprensió i expressió lingüística.
 • Plantejar fites assolides a mitjà termini i complir-les.
Àrea d’Educació Física
 • Orientar-se espacialment.
 • Aprendre habilitats motrius.
 • Elaborar un control motriu i domini corporal.
 • Adequar el moviment a estructures espacio-temporals.
 • Aprendre a coordinar moviments corporals.
 • Aprendre a mantenir l’equilibri estàtic i dinàmic.

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

E.: Treballar comunicació oral i la relació amb els companys
V.: Coordinar alhora diversos moviments corporals
A.: Reforçar l’autoestima
D.: Treballar comunicació oral i parla 

CONTINGUTS 

  • Ampliació i millora del vocabulari i l’expressió oral.
  • Característiques de les formigues. Cóm són i com viuen.
  • Característiques de les cigales. Cóm són i com viuen.
  • Diferenciació de la intensitat del so.
  • Representació a través de titelles.
  • Participació activa i col·laborativa en interacció amb el grup i la mestra.
  • Identificació i comprensió del llenguatge teatral.
  • Respecte pel material que s’utilitza.
  • Superació personal.


METODOLOGIAMitjançant la representació amb titelles d’un conte, es treballen els objectius i els continguts marcats.
Primer es llegeix el conte. Es fan improvisacions per trobar el personatge. S’assaja i finalment es representa davant les classes d’ Educació Infantil, 1r, 2n i 3r de Primària.


PROCEDIMENTSDesenvolupament de les sessions
 • Lectura del conte
 • Reelaboració del conte
Després se’ls hi diu als alumnes que aquest conte s’ha de representar davant de nens d’ Educació Infantil i que hi han moltes paraules que potser no les entendran i que s’han de buscar paraules que signifiquin el mateix però més senzilles. Primer es cerca al diccionari les paraules que no entenen i després es pensen paraules que vulguin dir el mateix. Sinònims. Es prepara el text perquè sigui comprensible.
 • Cercar informació de l’autor
 • Cercar informació de les cigales i les formigues
 • Entendre la faula, reflexionar sobre ella i fer una nova interpretació
 • Lectures dramatitzades del conte
 • Improvisacions i assajos del conte amb els titelles
La mestra porta els titelles construïts i es pren contacte amb ells. Abans d’assajar directament el conte es fan improvisacions amb els titelles. Moviments, sons, veus dels personatges...Aquest treball serveix per agafar confiança amb l’objecte i trobar el personatge.